Distrikt Sjuhärad. | Sverigedemokraterna i Mark

Distrikt Sjuhärad.

Nomineringar för distriktsstyrelsen ska vara inskickade senast 1 januari 2017.
För att underlätta nomineringsprosessen har distrikt Sjuhärad tagit fram ett digitalt allternativ.
Digital nominering gör ni HÄR.

Hur arbetet med att ta fram kandidater till styrelsen går till:

Nominering skickas till den nominerade, som måste bekräfta sin nominering/kandidatur.
Vid bekräftelse så skickas nomineringen till valberedning för vidare behandling.
Valberedningen kommer lägga fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet.
Alla inkommande och godkända kandidater är valbara på årsmötet.
Utöver arbetet med att lägga fram förslag på ny styrelse så skall även valberedningen presentera övriga nominerade.