Kallelse 1, årsmöte 2020 | Sverigedemokraterna i Mark

Kallelse 1, årsmöte 2020

Hej Sverigedemokrat!

Här kommer första kallelsen till årsmötet 2020.

Välkommen!

Styrelsen SD Mark

Första kallelsen till Sverigedemokraterna Mark årsmöte

den 26 januari 2020

Härmed kallas du till Sverigedemokraterna Mark årsmöte.

I enlighet med partiets stadgar genomförs årsmötet inom årsmötesperioden.

Första och andra kallelsen tillsändas registerskrivna medlemmar inom kommunen.

Tid: kl. 13.00

Plats: SD Mark kansli, Strömbacken 1, Kinna ( Nordic Fitnesshuset)

Handlingar: Bifogas i andra kallelsen som tillsänds alla medlemmar via mejl senast 14 dagar innan årsmötet.
Du kommer även kunna ta del av handlingarna här på hemsidan under fliken ”möteshandlingar” och rubriken ”Årsmöte 2020”. Den sidan är lösenordsskyddad och lösenordet bifogas med kallelse 2.

Önskar du att få handlingarna via traditionellt brev så behöver du meddela oss detta senast

20-01-12

Inregistrering: Mellan kl. 12.30-13.00.
För att delta på årsmötet måste du även kunna uppvisa medlemskort samt legitimation vid inregistrering.

Rösträtt: Det har alla medlemmar som är registerförda senast den 7 januari 2020.
Nya medlemmar efter den 7 januari har rätt att närvara på mötet, men saknar rösträtt.

Anmälan: Du behöver inte anmäla ditt deltagande till årsmötet, men för att kunna planera fika till mötet önskar vi att du anmäler ditt deltagande och eventuella allergier.

Vi önskar att få din anmälan och om du har allergier senast den 24 januari till mark@sd.se eller via sms till tel. 0705-617988

Med vänliga hälsningar

Sverigedemokraterna Mark styrelse