Kommunförening i Mark. | Sverigedemokraterna i Mark

Kommunförening i Mark.

Bäste medlem.
Det börjar närma sig slutdatum för nominering av styrelseposter för Sverigedemokraterna i Mark kommunförening.
Nomineringar för kommunföreningar ska vara inskickade senast 1 december 2016.
För att underlätta nomineringsarbetet så har Sjuhärad distrikt tagit fram ett digitalt nomineringsunderlag.
Den hittar ni HÄR.

Hur arbetet med att ta fram kandidater till styrelsen går till:

Nominering skickas till den nominerade, som måste bekräfta sin nominering/kandidatur.
Vid bekräftelse så skickas nomineringen till SD Marks valberedning för vidare behandling.
Valberedningen kommer lägga fram ett förslag på ny styrelse till årsmötet.
Alla inkommande och godkända kandidater är valbara på årsmötet.
Utöver arbetet med att lägga fram förslag på ny styrelse, så skall även valberedningen presentera övriga nominerade.