Förbud mot maskering på kommunala inrättningar. | Sverigedemokraterna i Mark

Förbud mot maskering på kommunala inrättningar.

Motion – Förbud mot maskering

Motion till Marks kommunfullmäktige 2012-08-19

Förbud mot maskering på kommunala inrättningar

Vi Sverigedemokrater anser att vikten att kunna identifiera sina medmänniskor är djupt underskattad. I Sverige finns det maskeringsförbud vid demonstrationer, på en och annan bensinmack kan man se skyltar där motorcyklister ombeds ta av sig hjälmen när de ska handla och för inte allt för länge sedan fanns en het debatt om huruvida niqab och burka skulle tillåtas i skolan.

Det finns flera skäl till varför det kan uppstå problem när någon maskerar sig eller täcker sitt ansikte i den offentliga miljön. Kontakten mellan människor sker inte bara genom sitt kroppsspråk eller genom muntligt samtal, det sker även via ögonkontakt. Det är inte någon slump att otryggheten ökar när människor är maskerade. Eftersom man inte vet vem som döljer sig bakom maskeringen blir det betydligt svårare att lita på vederbörande och av säkerhetsskäl är heltäckande klädsel förbjudet i olika delar av världen.

I skolan är kontakten mellan lärare och elev inte bara viktig för att de båda ska känna sig säkra, det är också en viktig del av undervisningen som ofta går ut på att se olika ansiktsuttryck och bilda en ögonkontakt. Att tillåta maskering vid eventuella prov öppnar för att eleverna enkelt kan fuska och bör inte accepteras i en modern skola.

Heltäckande slöjor så som burka och niqab är en symbol för ett hemskt kvinnoförtryck som förekommer inom vissa kulturer och som inte är förenligt med svensk kvinnosyn. Viktigt att påpeka är att varken burka eller niqab har någon som helst religiös förankring och klädseln är helt förbjuden i ett flertal länder, bland annat i de muslimska länderna Egypten och Turkiet. I flera andra länder finns det lagar som tydligt förbjuder klädesplagget inom statliga inrättningar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att all maskering, inklusive burka och niqab, ska förbjudas i samtliga inrättningar i Marks kommun.

Mattias Krantz (SD)