Inför ett mångkulturellt bokslut. | Sverigedemokraterna i Mark

Inför ett mångkulturellt bokslut.

Motion till kommunfullmäktige i Mark

 

Inför ett mångkulturellt bokslut

 

Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till. Antalet kvadratmetrar per skolelev går att få bekräftat och kan mätas mot ett index, och vi diskuterar kostnader för kultur och idrottsföreningarnas bidrag.

Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för det mesta, men när vi kommer till invandringspolitiken och kostnaderna kring området är det stopp. Då går det varken att räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa frågan. Det svar man får om man ställer frågan, är att det inte är demokratiskt försvarbart och heller inte etiskt riktigt att räkna på kostnaden. Är det då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar, eller varför inte en pensionär? Är det inte rätt att medborgarna i Mark kommun får reda på hur fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna?

Flera undersökningar har visat på samhällets betydande kostnader för den senare tidens invandring. En av dessa är gjord av universitetslektor Lars Jansson, SvD (2002-08-21), som räknade ut att invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år. Professor Bo Söderstens uträkningar, DN (2003-12-28) visade på kostnader mellan 40-50 miljarder netto varje år. Ytterligare ett exempel är Ilmar Reepalu (S), som i DN (2007-07-17) menade att det statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas faktiska kostnader.

När vi tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot invandrare är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i segregation och utanförskap. Tyvärr har vi misslyckats. Områden som Hageby, Rosengård, Hammakullen, Bergsjön, Angered, Gårdsten  har vuxit fram, som inte bara var Sveriges tyngst kriminellt belastade områden, utan även är extremt segregerat idag. Vi ska dock inte vara förvånade. Kan man på riktigt tro att det är lätt för invandrare att träffa fler svenskar och bli en del av vårt samhälle när cirka 90 procent av dessa områdens invånare har invandrarbakgrund?

Arbetslösheten är större för invandrare vilket delvis är orsakat av att deras eventuella tidigare utbildning inte är anpassad efter svenska förhållanden. Brister i språket och de stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att komma in i arbetslivet. Kostnader för subventionerade arbetsgivaravgifter, SFI-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster, lönedumpning samt ökad segregation i samhället är delar av följderna av dagens invandringspolitik. Det som just radats upp innebär stora kostnader. Vi känner inte till storleken på intäkterna, men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna för Mark’s Kommun, trots generösa bidrag från staten.

Om massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk vinning för  Mark och för Sverige innebär den här motionen en chans för församlingens ledamöter att bevisa det genom att bifalla motionen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:

Att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter som följd av den senare tidens invandring till Mark’s Kommun.

 

Sverigedemokraterna i Mark

Mattias Krantz (Sd)