Införande av voteringsapp | Sverigedemokraterna i Mark

Införande av voteringsapp

Motion om införande av voteringsapp

Numera har Marks kommunfullmäktiges ledamöter erhållit varsin Ipad, det vore lämpligt att vi utnyttjar tekniken på bästa möjliga vis och utrustar dem med en voteringsapp.

http://www.qenter.se/votering.html

I appen finns flera funktioner som tex. visning av talartider, votering, debatt med begära av ordet etc.

Vi skulle spara tid genom att kunna genomföra voteringar elektroniskt och att begära ordet /begära replik blir lättare för presidiets att avgöra.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige beslutar

Att införskaffa och använda sig av voteringsapp/program.

Att motionen besvaras skyndsamt.

För Sverigedemokraterna Mattias Krantz.