Kommunal folkomröstning. | Sverigedemokraterna i Mark

Kommunal folkomröstning.

Motion till kommunfullmäktige i Mark

Mark´s kommun har sedan flera år ett avtal med Migrationsverket om att ta i mot invandrare och flyktingar. Man har också tecknat ett avtal om ensamma ungdomar.

Den svenska invandringspolitiken har under senare år  varit helt unik i sitt slag och har orsakat stora sociala och ekonomiska problem. Trots att flera undersökningar visat på ett tydligt folkligt missnöje med den förda politiken har utvecklingen fortsatt i samma riktning. Debatten i frågan kvävts. Att undertrycka folkviljan är naturligtvis inte hållbart i längden. Extremism och samhällsförakt blir en naturlig del av sådan politik. Mark´s kommun är snart inte längre ett undantag från dessa problem. Genom att låta kommuninvånarna säga sitt underlättar vi för en hållbar utveckling, samt ett direktdemokratiskt inslag i kommunpolitiken.

Fullmäktige föreslås besluta:

Att alla avtal med Migrationsverket sägs upp.

Att inga nya avtal ingås utan att kommuninvånarna samtyckt detta i en kommunal folkomröstning.

 

Mattias Krantz   Sverigedemokraterna i Mark