Några ord från gruppledaren | Sverigedemokraterna i Mark

Några ord från gruppledaren

I torsdagens kommunpolitiska debatt i kommunfullmäktige var Sverigedemokraterna tydliga med att vi fortsättningsvis vill se trygga skolor i hela kommunen, att vi har en framtidstro på att Mark fortsättningsvis kommer att vara en kommun med läge för det goda livet. Att vi ser att människor mitt i livet väljer att flytta från storstäderna för att låta sina barn växa upp i en mer tryggare miljö än den vi ser och läser om i tidningar som är en tråkig utveckling i storstäderna. Vi ställer oss bakom bostadsförsörjningsprogrammet och det är glädjande att en tredjedel av bostadsbyggandet skall ske utanför tätorterna. För oss sverigedemokrater är det viktigt att hela kommunen skall ta del av de satsningar som görs.

Vår ståndpunkt kring storskolan i Kinna skiljer sig mot vad markalliansen vill. Vi vill ha en skola med max 5 paralleller dvs 450 elever. Vi är övertygade om att det är det bästa för våra barn som skall gå på skolan. Vi ser lite längre än de ekonomiska vinster en storskola kan bringa. För oss är tryggheten för de enskilda eleverna viktigare, vi tror inte eleverna kan tillgodoses den tryggheten på en skola med 750 – 1200 elever.

Sverigedemokraterna valde dock att avbryta sitt anförande och istället ta upp en för oss akut händelse i kommunen som utspelar sig på ett av våra äldreboenden, en situation som för de boende innebär att de skall behöva få minimalt med vård, ev uteblivna sociala aktiviteter och utevistelse pga höga sjukfrånvarokostnader. Vi lyfte problemet i anförandet och ställde oss samtidigt till förfogande att snabbt lösa denna situation. Det känns inte bra att ha ett semesteruppehåll och veta att situationen är som den är på ett av våra boenden. Detta fick gehör och löfte ifrån styrande kommunalråd som lovade att skyndsamt återkomma i frågan.

För övrigt var det en bra debatt och vår motion om ökat friskvårdsbidrag uppmärksammades på ett positivt sätt och sverigedemokraterna var flitiga i talarstolen.

Med det sagt önskar jag er en skön sommar

Mattias Krantz

Gruppledare för Sverigedemokraterna i Mark