Sverigedemokraterna i Mark | Sida 25

Sverigedemokraterna Mark

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Mark

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Natalia Henriksson

Ordförande

Tel: 0761 – 92 58 98

 

 • Ett förtydligande.

  Av Sverigedemokraterna i Mark den 22 juni, 2011
  1
  0

  Taget ur sammanträdesprotokoll ifrån kommunstyrelsen 2011-06-01 :

  Förslag till beslut
  1. Aprilrapporten 2011 godkänns.
  2. Socialnämndens begäran om att få överskrida budgetramen med individ-
  och familjeomsorgens extra konsultkostnader 2011 avslås.
  3. Socialnämndens begäran om att få överskrida budgetramen med extra
  kostnader för försörjningsstöd tillstyrks.
  4. Teknik- och servicenämndens begäran om att nämndens budgetram får
  överskridas med anledning av ökade kostnader för snöröjning avslås.
  5. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att anpassa verksamheterna
  till de ekonomiska ramarna.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 maj 2011,
  § 116, och beslutat att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till
  beslut.

  Eftersom Sverigedemokraterna inte är representerade i kommunstyrelsen, så vet undertecknat lika mycket som er som läser protokollet för första gången.

  Jag (Mattias Krantz) gick upp i talarstolen ”yrkade bifall” till kommunstyrelsens förslag med motivering:
  Att det är bra att Socialnämnden får mera pengar, då det kan kommas att behövas då det är en halvmeter snö..

  Jag (Mattias Krantz) var inte tydlig nog (och det är lätt att vara efterklok) jag drog givetvis en parallell till hur det har sett ut de senaste vintrarna och hur illa skött snöröjningen har varit, att Socialnämnden kommer att behöva sina extra pengar för att hjälpa våra kommunmedlemmar med ekonomisk hjälp p.g.a. just att det ligger en halvmeter snö på vägbanan och att folk inte kommer till jobb o.s.v.

 • Torgmöte i Borås den 13 maj.

  Av Sverigedemokraterna i Mark den 15 maj, 2011
  1
  0

  Fredagen den 13 maj höll Sverigedemokraterna ett torgmöte i Borås på stora torget, uppslutningen var bra med många Sverigevänliga människor.
  Tommy Larsson som kandiderar till landstingsvalet höll ett bra tal och avlöstes av ingen mindre än Jimmie Åkesson.
  Jimmie blev utfrågad om regionspolitik av riksdagsledamoten William Petzäll, detta skötte de väldigt bra.
  Mattias fick tillfälle att samtala med våran partiledare Jimmie Åkesson.


  William Petzäll ställde snällt upp på att bli fotad.

 • Demokratidag i Kinna.

  Av Sverigedemokraterna i Mark den 30 april, 2011
  2
  0

  Idag så var det en s.k. Demokratidag på Kinna torg, de flesta partierna var på plats och självklart så var Sverigedemokraterna där.
  Det var en lyckad dag, många kommunmedlemmar kom fram och ville prata, få en tidning och samtidigt få mumsa på godis som SD-Mark bjöd på.Sd-Mark på plats i Kinna

 • SD-MARK

  Av Sverigedemokraterna i Mark den 21 april, 2011
  0
  0

  Sverigedemokratern önskar en glad påsk!
  Var rädda om er i både trafiken och under firandet.
  Sedan i fjol behöver man inte längre anmäla till räddningstjästen för att få lov att ha en påskbrasa. Så länge det inte råder eldningsförbud får man elda. Men en person ska vara personligt ansvarig för påskbrasan och det finns en del saker att tänka på.

  – Innan man tänder eldan ska man göra en bedömning så att inte partiklarna kan åka iväg och antända att annat föremål i närheten, citat Lars-Erik Sandin på räddningstjänsten i Borås.
  gladpåsk

  Mvh Mattias Krantz ”Ordförande SD-mark”