Sverigedemokraterna i Mark | Sida 4

Sverigedemokraterna Mark

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Mark

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Ordförande:

Jarl Krüger

Tel:0705617988

Epost: jarl.kruger@sd.se

 

 

 • Glad midsommar!

  Av christinawall den 22 juni, 2017
  0

  Glad midsommar önskar SD Mark

  Midsommar är den kanske viktigaste högtiden i Sverige, vid sidan av julen. Midsommaren, liksom midsommarstången, går tillbaka till ett mycket gammalt högtidlighållande av sommaren och växtligheten. Men midsommaren innebar också en brytpunkt i arbetsåret i bondesamhället. Dagen firades ursprungligen till Johannes Döparens ära, en koppling som blivit alltmer avlägsen. Midsommarnatten ansågs full av magiska krafter och övernaturliga väsen.

   

 • Några ord från gruppledaren

  Av christinawall den 18 juni, 2017
  0

  I torsdagens kommunpolitiska debatt i kommunfullmäktige var Sverigedemokraterna tydliga med att vi fortsättningsvis vill se trygga skolor i hela kommunen, att vi har en framtidstro på att Mark fortsättningsvis kommer att vara en kommun med läge för det goda livet. Att vi ser att människor mitt i livet väljer att flytta från storstäderna för att låta sina barn växa upp i en mer tryggare miljö än den vi ser och läser om i tidningar som är en tråkig utveckling i storstäderna. Vi ställer oss bakom bostadsförsörjningsprogrammet och det är glädjande att en tredjedel av bostadsbyggandet skall ske utanför tätorterna. För oss sverigedemokrater är det viktigt att hela kommunen skall ta del av de satsningar som görs.

  Vår ståndpunkt kring storskolan i Kinna skiljer sig mot vad markalliansen vill. Vi vill ha en skola med max 5 paralleller dvs 450 elever. Vi är övertygade om att det är det bästa för våra barn som skall gå på skolan. Vi ser lite längre än de ekonomiska vinster en storskola kan bringa. För oss är tryggheten för de enskilda eleverna viktigare, vi tror inte eleverna kan tillgodoses den tryggheten på en skola med 750 – 1200 elever.

  Sverigedemokraterna valde dock att avbryta sitt anförande och istället ta upp en för oss akut händelse i kommunen som utspelar sig på ett av våra äldreboenden, en situation som för de boende innebär att de skall behöva få minimalt med vård, ev uteblivna sociala aktiviteter och utevistelse pga höga sjukfrånvarokostnader. Vi lyfte problemet i anförandet och ställde oss samtidigt till förfogande att snabbt lösa denna situation. Det känns inte bra att ha ett semesteruppehåll och veta att situationen är som den är på ett av våra boenden. Detta fick gehör och löfte ifrån styrande kommunalråd som lovade att skyndsamt återkomma i frågan.

  För övrigt var det en bra debatt och vår motion om ökat friskvårdsbidrag uppmärksammades på ett positivt sätt och sverigedemokraterna var flitiga i talarstolen.

  Med det sagt önskar jag er en skön sommar

  Mattias Krantz

  Gruppledare för Sverigedemokraterna i Mark

 • SD2018

  Av christinawall den 9 juni, 2017
  0

  Representanter ifrån Mark på konferens i Norrköping tillsammans med SD Sjuhärad. Helgen var späckad med föreläsningar och utbildning. Vi skall stå rustade 2018 då vi har ett val att vinna!

 • 6 Juni

  Av christinawall den 6 juni, 2017
  0

  Flamma stolt mot dunkla skyar lik en glimt av sommarens sol. Över Sveriges skogar, berg och byar, över vatten av viol.

  Du som sjunger, när du bredes som vår gamla lyckas tolk. Solen lyser! Solen lyser! Ingen vredes åska slog vårt tappra folk!

  Flamma högt vårt kärlekstecken! Värm oss, när det blåser kallt. Stråla ur de blåa vecken kärlek mera stark än allt!

  Sveriges flagga! Sveriges ära!

   

   

 • Motion inlämnad till Kommunfullmäktige 2017-05-18

  Av christinawall den 19 maj, 2017
  0

  Motion friskvård

   

  Motion till Marks Kommunfullmäktige att öka friskvårdsbidraget för anställda inom Marks Kommun.

   

  Marks Kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Kommunen vill tillvarata kompetenta och engagerade medarbetare som kan bidra och erbjuder därför olika förmåner, däribland ett friskvårdsbidrag på 1500 kr per år.

  Ohälsa är en allt större utmaning för dagens arbetsgivare. Kostnaderna är sjukskrivningar, ineffektivitet och sociala problem. Att aktivt arbeta med friskvård är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. Med bättre hälsa kommer också högre livskvalitet. Kommunen behöver personal som är frisk och trivs för att de skall göra ett gott arbete.

  Under 2016 nyttjade 662 medarbetare friskvårdsbidraget inom socialförvaltningen, vilket är en låg siffra i förhållande till hur många anställda förvaltningen har.

  Friskvårdsbidraget ifrån kommunen till de anställda har inte hängt med i prisökningar. Det är längesedan summan för friskvård beslutades om i Marks Kommun och i och med prisutveckling på friskvård behöver Marks Kommun höja friskvårdsbidraget. Personalvårdsförmåner såsom friskvård är skatte och avgiftsfria.

  Förslag till beslut

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige i Marks Kommun besluta

  – Att friskvårdsbidraget för anställda inom Marks Kommun höjs till 2000 kronor per år.

  – Att Marks Kommun verkar för att friskvårdsbidraget nyttjas

   

   

  Christina Wall SD