Styrelsen 2018 | Sverigedemokraterna i Mark

Styrelsen 2018

Styrelsen för SD Mark 2018

Ordförande

Natalia E. Henriksson

Vice ordförande

Mattias Krantz

Andre vice ordförande

Jarl Krüger

Ledamöter

Sara Carola Lindwall
Tomas Bergius
Therese Hallqvist

Suppleanter

Ida Ahlgren

 

På bild från andra raden vänster: Therese Hallqvist, Sara Carola Lindwall, Ida Ahlgren
På bild från första raden vänster: Mattias Krantz, Natalia E. Henriksson, Jarl Krüger
Frånvarande: Tomas Bergius